Copyright:

Wij halen de inspiratie voor onze foto’s overal vandaan maar we maken geen standaardfoto’s en hebben dus ook geen standaardprijzen. Mail ons voor een op maat gesneden tarief. Onderhandelen over korting doen we alleen vóóraf.

Een ieder die onze foto’s gebruikt gaat akkoord met de door ons daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven: Op al onze foto’s rust copyright. Wij verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

De inhoud van onze website mag slechts gebruikt worden voor oriëntatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van onze foto’s aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden.

Behoudens een aantal zeer exclusieve opnames is het basislicentietarief voor onze foto’s € 240 ex btw. per jaar en onze video’s zijn vanaf € 600 ex btw per fragment per jaar. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden berekend. Neem contact op als u nieuwsgierig bent naar de tarieven voor gebruik in uw medium.

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 100% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriële schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding wordt bovendien een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.